O-ART, OLDENZAALS KUNSTENAARS COLLECTIEF

Frans BanninkWiebe BloemenaBea van HarenSaskia HilgenbergNathalie IkinkMachteld KuiperTruus Nij BijvankKaren Nijkrake-KnöpkerIda SchreursSylvia Schutteklik op de foto of  maak een keuze uit menu


  Welkom
  Wie we zijn
  Wat we doen
  Activiteiten-agenda
  Fotogalerij
  Bannink
  Bloemena
  van Haren
  Hilgenberg
  Ikink
  Kuiper
  Nij Bijvank
  Nijkrake-Knöpker
  Schreurs
  Schutte
  Tuin
  SWOK
  Contact

 

Stichting Werkgelegenheid Oldenzaalse Kunstenaars

Bestuur:              voorzitter: vacant
                           penningmeester: Freddy Bolink
                           secretaris: Jos Nieuwenhuis
Adviseur:            Janneke Tammenga
Beheerder:         
Contactadres:    Jacob Catsstraat 2, 7576BS Oldenzaal. Tel: 0541-532464.


Doelstelling: De SWOK werd opgericht op 13 mei 1992 door Wiebe Bloemena, Ageeth Leemkuil en Theo Kühbauch. De (statutaire) doelstelling van de SWOK is drieledig: Het voorzien in atelierruimtes, het bevorderen van de werkgelegenheid voor kunstenaars en de bevordering van cultuur in Oldenzaal. De oprichting paste in het streven van een aantal kunstenaars naar eigen atelierruimtes in Oldenzaal. Door deze stap werd een rechtspersoon verkregen waardoor gezamenlijk optreden mogelijk werd.

Bestuur: De SWOK had bij de oprichting een stichtingsbestuur bestaande uit kunstenaars. Voor de uitvoering van bestuurstaken en de coördinatie van gezamenlijke, op kunst gerichte, activiteiten, werd in 1995 een “dagelijks bestuur” gevormd. Na enige jaren bleek dit model niet te voldoen en werden de bestuurstaken overgenomen door het SWOK-stichtingsbestuur, nu samengesteld uit niet-kunstenaars. De kunstenaars vormen sindsdien een los verband genaamd O-Art, dat de gezamenlijke op kunst betrokken activiteiten coördineert. Op 23 juni 2014 is een notariële akte getekend en is de officiële naam: Vereniging kunscollectief O-Art. Voor de gebouwbeheerstaken werd in 1996 Theo Kühbauch door het SWOK-bestuur aangesteld.

Historie huisvesting: Direct na de oprichting begon de SWOK actie te voeren om derden te interesseren in hun zoektocht naar geschikte atelierruimtes. Ze zijn o.a. actief bij de opening van het stadserf waarbij op de markt alle torens van Oldenzaal in één schilderij afgebeeld worden. Ook wordt ter gelegenheid van de opening van de A1 een groot schilderij gemaakt dat minister May-Weggen verbeeldt die deze handeling verricht. Er worden ludieke acties gehouden, o.a. bij de opening van het Koetshuis. De Oldenzaalse wethouder van cultuur opent in 1993 een SWOK tentoonstelling in het Palthehuis. De betrokken SWOK kunstenaars zijn dan: Wiebe Bloemena, Gerti Bulte, Johan Goosen, Toos Kottink, Marjan Kremers, Ageeth Leemkuil, Sophie Mellema, Truus Nye Bijvank, Robert Oude Alink, Ineke Stavast en Ton Vlutters. In 1993 gebruiken enkele kunstenaars een atelierruimte in de Roveniusschool, waar ook de SWOK bijeenkomsten gehouden worden. Bij hevige regenbuien in de zomer loopt deze ruimte echter onder, wat de behoefte aan betere atelierruimtes benadrukt. Daarom verhevigt de SWOK de acties richting de gemeente Oldenzaal, en de juniorkamer helpt bij de zoektocht naar werkruimten. De gemeente wijst echter een verzoek om een startsubsidie af. De SWOK benadert vervolgens de diverse politieke partijen. In 1995 is het dan zo ver: De basisschool aan de Jacob Catsstraat staat leeg en vanuit het ministerie van onderwijs krijgt de gemeente eenmalig de gelegenheid schoolgebouwen af te stoten. Op grond van een raadsvoorstel wordt besloten het gebouw aan de Jacob Catsstraat onder strikte voorwaarden te verkopen aan de SWOK. Tegelijkertijd wordt aan de SWOK een aanzienlijke subsidie toegekend zodat de SWOK in staat is het gebouw over te nemen. Om de noodzakelijke herinrichting van de school in een voor de kunst geschikte ruimte uit te kunnen voeren neemt de SWOK een hypotheek waarvoor de gemeente Oldenzaal garant staat. De kunstenaars beginnen nu met de verbouwing, waarbij een hoofdrol wordt vervuld door Ton Vlutters. Er worden huurbedragen afgesproken per atelier en de kunstenaars vestigen zich in het SWOK gebouw. 

SWOK gebouw: Door splitsing van klaslokalen kent het oorspronkelijke schoolgebouw thans een tiental ateliers en één leslokaal. Bovendien is er een lange gang en ruime hal aanwezig die gebruikt worden voor tentoonstellingen ingericht door interne kunstenaars of hun leerlingen. Ook externe kunstenaars krijgen de gelegenheid hun werk hier te exposeren.                                                                                                                                                   

Samenwerking SWOK-WBO: Sinds 2010 werkt de SWOK nauw samen met de WBO bij de  bevordering van de cultuurbeleving in de wijk de Thij. De WBO verstrekt adviezen met betrekking tot het onderhoud van gebouw en terrein. Omgekeerd is de SWOK behulpzaam bij het verbeteren van de kunstbeleving in de wijk de Thij. In samenwerking werd in 2012 het oude, vervallen schoolplein omgevormd tot een voor de buurt aantrekkelijk postzegelparkje, “De Beeldentuin” genaamd.

BanninkBloemenaHaren, vanHilgenbergIkinkKuiperNijBijvankNijkrakeSchreursSchutte